Category Archives: Vzdelanie

MBA titul online

Z domu sa dá nie len pracovať, ale aj študovať, či dokonca získať aj titul – MBA. Kým naše klasické vysoké školy stále nedospeli (a určite dlho ani nedospejú), tam už sa udomácnili tie súkromné. Keďže titul MBA (master of business administration) nepatrí medzi tie „naše“, nevzťahujú sa naň ani naše ťažkopádne zákony o vzdelávaní, akreditácii či udeľovaní titulov.